Presentació

Presentació

L'exposició "Medicina en perspectiva de gènere", tant física com virtual, que ha preparat la Biblioteca de Medicina, vol posar en evidència les iniquitats i els biaixos de gènere, que al llarg del temps i, malgrat tot, avui en dia encara persisteixen.

Aquesta iniciativa s'alinea amb el repte plantejat per la Jornada del 8 de març, organitzada enguany per la Facultat de Medicina. Mitjançant aquesta exposició, pretenem mostrar i fer evident l'evolució de la perspectiva de gènere al llarg dels anys. Llibres, articles de revistes i fins i tot la publicitat en les revistes mèdiques serveixen com a evidència de l'arbitrarietat que malauradament encara és present entre nosaltres.

És responsabilitat de tothom impulsar un canvi de paradigma mitjançant una formació sanitària orientada des de la perspectiva de gènere. Les futures generacions de professionals en Ciències de la Salut han d'incorporar coneixements i noves iniciatives que s’ajustin de manera equitativa a les necessitats sanitàries de tots els gèneres.

 

Maria Antonia Baltrons
Coordinadora de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques