Biografia

PepeAdelantadoGimeno.PNG.png

José Adelantado Gimeno era llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de 1992 va ser professor titular del Departament de Sociologia de la UAB. També va ser investigador principal en diversos projectes amb financiació pública (DIGICYT, AECID). El 1996 va impulsar el grup de recerca SAPS (Seminari d'Anàlisi de Polítiques Socials, del que va ser el primer coordinador) i des de 2002 va ser investigador de l'IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques, del que va ser membre de la seva direcció).

Coordinador del llibre Cambios en el Estado de Bienestar: políticas sociales y desigualdades en España (2000), publicà diversos articles a revistes especialitzades i de divulgació (Papers, Revista Internacional de Sociología, Revista Mexicana de Sociología, Journal of European Social Policy, Mientras tanto, Barcelona Societat, Carrer), i era l'autor d'una vintena de capítols de llibres sobre polítiques de benestar en àmbits com les pensions, vivenda, immigració, rendes mínimes d'inserció, serveis socials o plans d'inclusió.

Va desenvolupar estades docents i de recerca en diversos centres estrangers (Universidad Nacional de Rosario-Argentina (2006), Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo-Brasil (2007), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Xoximilco)-México (2008, en la que fou contractat com a professor visitant) i Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-Brasil (2010).

Les seves àrees d'interès van ser els estats de benestar europeus i llatinoamericans. La seva recerca es va centrar en aspectes diversos com la formació, contingut i impacte de les polítiques socials a partir de les esctructures socials a Espanya, l'anàlisi comparat entre estats del benestar a Europa i les relacions entre democràcia i desigualtat a Amèrica Llatina.

Traficantes.net [Consulta: 22 novembre 2022]