Bases de dades

A continuació us presentem una selecció d'eines i recursos bibliogràfics que poden ser del vostre interès. Recordeu que per consultar-les des de fora de la xarxa de la UAB, heu d'accedir-hi a través del Servei d'Accés als Recursos Electrònics des de fora de la UAB.

Bases de dades

ABI/INFORM Collection

Base de dades que ofereix articles d’economia, comptabilitat, recursos humans, empreses, finances, màrqueting, etc., a text complet. També tesis des de 1962, working papers, informes anuals d'empreses nord-americanes i un gran nombre d'informes diversos.

EconLit

Base de dades que conté articles de revistes, working papers, obres col·lectives i tesis sobre economia.

Factiva

Base de dades que ofereix actualitat i i informació empresarial (cotitzacions, estats financers d'empreses i notícies). Inclou moltes fonts d'informació a text complet (diaris, revistes comercials, informes) i fotografies.

OECD iLibrary

Portal de publicacions electròniques i bases de dades de l’OCDE, accessible gratuïtament de manera parcial. A més, la UAB té subscrita la base de dades World energy statistics and balances i també pot accedir a totes les monografies i publicacions periòdiques editades fins a finals de 2011.

Llibres i revistes electròniques

Revistes i llibres digitals d'economia al web de les Biblioteques UAB

Revistes i llibres digitals d'empresa al web de les Biblioteques UAB

Recursos multidisciplinars

ÍnDICEs

Catàleg de les bases de dades bibliogràfiques ICYT, ISOC (àmbit de les ciències socials i humanes) i IME, que conté la producció científica publicada a Espanya des dels anys 70. Fonamentalment es recullen articles de revistes i, de forma selectiva, actes de congressos, compilacions, informes i monografies.

SCOPUS

Base de dades que recull gairebé 23.000 publicacions d'unes 4.000 editorials internacionals. Entres les disciplines que cobreix hi ha les ciències socials.

Web of Science

Base de dades internacional que permet identificar la producció científica dels investigadors, tant individualment com a través de departaments o laboratoris.