ELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS RECUPERATS

Les troballes del pou de l’hostal fora muralla són extraordinàries per la varietat, la quantitat i pel seu excel·lent grau de conservació.

Entre els objectes recuperats a l’interior del pou destaca la poca presència de ceràmica, tota ella força fragmentada, però que ens ha permès confirmar que la datació del seu rebliment coincideix amb la de l’abandonament de l‘hostal.

Imatges Expo  Tresor submergit

El pou durant la seva excavació, amb detall del seu parament interior revestit amb petits carreuons (Autor: Equip Iesso

S’han localitzat diversos fragments de ceràmica de cuina d’importació africana –tapadores, cassoles i olles– com també de vaixella fina de taula, de les conegudes com a Terra Sigil·lada Hispànica i Terra Sigil·lada Africana, molt pròpies de s. II dC. Dins el pou també s’han recuperat diversos fragments d’un gran doli d’emmagatzematge, amb traces d’haver estat reparat amb una grapa de plom, un tipus de recipients molt comuns en locals d’allotjament i de restauració. Entre les peces inorgàniques, cal remarcar la descoberta inusual de dos fragments de volutes fetes en pedra sorrenca però de factura acurada, segurament pertanyents a la decoració arquitectònica del mateix edifici o d’una construcció desconeguda dels voltants.

Val a dir, però, que les troballes més remarcables i excepcionals són aquelles elaborades amb materials orgànics, com la fusta o la pell.

Imatges Expo  Tresor submergit

Restes de la sola de cuir de sabata restaurades (Autor: Museu de Guissona)

El pou de l‘hostal ha estat especialment generós en aquest sentit i ens ha permès recuperar peces sorprenents, com dos fragments de sola de sabata de cuir, que encara conserven els forats per al cosit o el clavat, part d’un aixa de treball de la fusta, amb la fulla de ferro i part del seu mànec de fusta de freixe encara encastat (LÓPEZ-BULTÓ, 2019), en un estat de conservació espectacular, i part d’un bol de fusta de noguera i una espàtula de fusta de freixe (LÓPEZ-BULTÓ, 2019), alguns dels útils quotidians de cuina que devien complementar la ja citada vaixella de ceràmica. La gran troballa, però, ha estat un cubell fet amb llistons de fusta de pi roig/pinassa (LÓPEZ-BULTÓ, 2019), subjectats per un cèrcol de ferro en la seva part inferior, i que, molt probablement va servir com a galleda per a l’extracció d’aigua del pou, dels quals se’n conserven certament pocs exemplars en tot l’imperi romà.

Fotografies i imatges de les peces trobades i del procés de rentat del sediment