Exposició presencial


Solucions al joc de l'exposició presencial Saps qui és l'autora d'aquesta cita o reflexió? 

"The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil"

Hannah Arendt


"Masculine and feminine roles are not biologically fixed but socially constructed"

Judith Butler

"No existeix una ment femenina i una altra de masculina. El cervell no és un òrgan sexual. Seria com parlar d'un fetge femení i d'un fetge masculí"

Charlotte P. Gilman


"El poder de la llengua prové de la seva aptitud per crear camps unificats d'intercanvi i comunicació, que contribueixen a enfortir la identitat nacional"

Montserrat Guibernau


"You better live your best and act your best and think your best today, for today is the sure preparation for tomorrow and all the other tomorrows that follow"

Harriet Martineau


"Organizing is a process; an organization is the result of that process"

Elinor Ostrom


"Les ideologies perduren en el temps i les mentalitats cristal·litzades, principalment a través dels processos de socialització primària, són difícils de canviar"

Rosa Virós


Dones politòlogues i sociòlogues

Programa de l'acte commemoratiu de la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia amb motiu del Dia Internacional de les Dones.