Art i Entorn Urbà

Estètica i pràctiques artístiques a l’entorn urbà

La ciutat és la conformació espacial que estructura la vida col·lectiva, nucli de la vida cívica i bressol de la cultura; un espai que ha evolucionat i s’ha transformat al llarg de la historia de les civilitzacions. Amb la Revolució Industrial grans masses de població van abandonar l’entorn rural per congregar-se al voltant dels nous nuclis de producció, donant lloc a les grans ciutats modernes. Des d’aleshores, la planificació i administració d’aquests espai complex ha esdevingut problemàtica, privilegiant un esquema funcionalista, basat en la eficiència que ha portat a un empobriment de la vida cívica i cultural. En aquesta situació, al paper tradicional de l’art com a creador de monuments i identitats, s’han afegit noves preocupacions. Els artistes contemporanis han aprofitat el caràcter col·lectiu i performatiu de la vida urbana per proposar accions encaminades a recuperar la vida cívica i comunitària, fer-ne un lloc per a les reclamacions col·lectives de caràcter polític i implicar els individus en la co-creació del seu espai de vida. En definitiva, aprofitar la diversitat i pluralitat de l’entorn urbà per fer-ne un espai propici a l’experimentació social i la creació col·lectiva, per fer de la ciutat una construcció social, tal com proposa Henri Lefebvre.

Les propostes de l’urbanisme com a lloc de realització de l’art integral de la Internacional Situacionista, als any 70’s; La nova psicogeografia, basada en els mitjans locatius, dirigida a mostrar l’espai des de una perspectiva bottom-up, on tinguessin cabuda les vivències i la memòria col·lectiva dels seus habitants, en els mapes d’Esther Polak o Probostis; la crítica a l’administració automatitzada de l’espai, basada en el processament de dades que donen lloc al paradigma de les smartcities, i les seves disconformitats, exercida pel Critical Engineering Working Group, o el Sentient City Survival Kit de Mark Shepard; o el treball dels artistes urbans ara augmentat i fet interactiu en les pantalles urbanes i grans instal·lacions, com les de l’artista Rafael Lozano-Hemmer, conformen la base i inspiració dels següents treballs.