La ciutat connectada

Art Contemporani del Grau de Comunicació Audiovisual

La ciutat connectada
Autors: Angel Hontecillas, Mar Lozano Gonzalez, Maria Margalef Alsina, Carla Sanchez Torremocha, Ainhoa Sierra Soriano
Mitjans: Infografia

L’espai urbà s’ha vist transformat per la progressiva digitalització de serveis i infraestructures que comporta el paradigma de les ‘ciutats intel·ligents’. Aquesta transformació ha donat lloc al que Rob Kitchin i Martin Dodge anomenen espai codificat – Code/Space. Software and Everyday Life (2011)- Un espai en que les tecnologies conectades adquireixen una espècie ‘d’agència secundaria’ en que esdevenen productors de la vida quotidiana (Nigel Thrift (2002),.Els alumnes es fixen, d’una banda, en els nous mapes geogràfics per a la planificació urbana, basats en el recull de dades, que proposen laboratoris com el Senseable City Lab del MIT; i de l’altra, en la crítica duta a terme per artistes com la  Michelle Teran o el Grup D’Enginyeria Crítica dels problemes associats a la vigilància omnipresent i control a temps real d’aquests sistemes de gestió de l’espai. A partir d’aquí creen una infografia en que proposen dues imatges contraposades, una escena urbana i la mateixa escena, desproveïda de color i on es mostren els fluxos d’informació, no visibles, i que conformen la capa d’informació que embolcalla les nostres accions quotidianes i ens manté permanentment connectats i vigilats.Link al DDD