L’odissea d’una dona qualsevol

Art Contemporani del Grau de Comunicació Audiovisual

L’odissea d’una dona qualsevol a la ciutat
Autors: Laia Balaguer, Jaime Lapaz, Rafa Pérez, Ana Jiménez, Pau Martí i Adrià González
Mitjans: web i joc interactiu

Aquest projecte segueix la influencia del Situacionisme aprofitant els recursos dels nous mitjans. Així, utilitzen l’estudi psicogeogràfic com a argument d’un joc interactiu en que se’ns convida a experimentar els obstacles que la planificació urbana imposa a col·lectius desfavorits.

Els alumnes es basen en l’urbanisme feminista, una corrent que posa de manifest com la planificació actual de les ciutats privilegia la ràpida circulació i les activitats productives, desfavorint els usuaris associats a factors no productius de la ciutat, com son les dones, els nens i la gent gran. Per tal de fer-nos conscients dels obstacles de la planificació urbana, els autors ens conviden a prendre part en un joc interactiu, en el qual seguim les activitats quotidianes de la Susan, una treballadora domèstica d’origen estranger. Enfrontats amb diverses decisions que van sortint al pas, el jugador s’acabà adonant de que els constrenyiments de l’espai planificat no li deixen més remei que avançar sempre pel camí menys desitjat.Link al treball

Link al DDD