Color sobre gris

Art Contemporani del Grau de Comunicació Audiovisual

Color sobre gris
Autors: Luna Lista, Ilse Marcual, Olga Riart, Sandra Torró, Raúl Arcos, Marina Adrover i Victor Carilla
Mitjans: Vídeo documental

L’art urbà es hereu llunyà de la crítica a les institucions artístiques i les estratègies antiArt iniciades pels Dadaistes a principis del segle passat, també de tots el moviments que veuen en l’art una forma d’expressió capaç de transformar els llocs i despertar les consciencies, allà on es produeix.

En aquesta ocasió els alumnes han creat un vídeo documental per mostrar l’empobriment de la vida cívica a les ciutats dormitori que s’arrengleren a lo llarg de l’AP-7. En aquest realitzen un recorregut amb tints poètics i a ritme de musica Hip Hop en el que entrevisten els actors i mostren les obres amb que els artistes urbans acoloreixen el gris imperant de l’entorn amb reivindicacions a la diversitat, la solidaritat, la igualtat i l’enriquiment de l’espai viscut.Link al DDD