Manifest Feminista pel s. XXI

Art Contemporani del Grau de Comunicació Audiovisual

Manifest Feminista per al S.XXI
Autors: Meritxell Blanco, Sergi Carrés, Irene Cecilia, Mireia Ferret,
Mitjans: Web i VídeoEl Ciberfeminisme sorgí als anys 90’s seguint la influencia del ‘Manifest Ciborg’ de la pensadora post-estructuralista Donna Haraway i aprofitant el potencial per a la comunicació descentralitzada i col·lectiva que oferia la xarxa d’internet. Aleshores, diversos grups d’artistes i activistes s’apropiaran les xarxes per, d’una banda, reclamar reconeixement al paper silenciat de les dones en la revolució digital - un exemple es la reivindicació de la figura de l’autora del primer programa informàtic, Ada Lovelace, que du a terme Sadie Plant a la seva obra Zeroes + Ones: Digital Women and the New Technoculture. D’altra banda, un grup nombrós d’artistes convertiran les xarxes en un espai d’experimentació on subvertir el domini patriarcal de les tecnologies i assajar una comprensió no binaria dels generes, que apoderes les dones i altres grups oprimits per ser reconeguts com agents socials, més enllà, del paper empobrit que els hi atorgava la divisió de gèneres tradicional. En aquest projecte les alumnes desenvolupen una web on es recullen les referencies teòriques i pràctiques d’aquest moviment, esdevenint un reconeixement històric a la contribució silenciada de les dones a l’avenç del coneixement. Un gest a partir del qual es constitueixen elles mateixes com a grup feminista i s’apropien d’un dels documents fundacionals d’aquest moviment "El Manifest ciberfeminista del s.XXI" de les VNS Matrix. A partir de la lectura d’aquest, elaboren un vídeo on recullen material documental d’actualitat – manifestacions contra la violència de gènere, performances, actuacions i exposicions- i mostren la influencia d’aquesta tercera onada del feminisme en la encara vigent i necessària lluita per la igualtat.
Link al projecte