El tren del soroll

Art Contemporani del Grau de Comunicació Audiovisual

El tren del soroll
Autors: Joan Galmés, Adriana Gállego, Ana Gnagui, Marina Miguel, Adriana Navarro i Zoè Ribaudí
Mitjans: Web i composicions videogràfiques.
En aquest treball poètic els alumnes ens conviden a veure la ciutat des d’un nou punt de vista i com a construcció col·lectiva emanant de les interaccions diàries dels seus habitants. Per aquest fi s’inspiren en els recursos creats per moviments d’avantguarda com el Dada i el Surrealisme, que varen recórrer a la creació col·lectiva, l’automatisme mental i el collage per fer aflorar la realitat més enllà dels filtres imposats pels generes i les categories de pensament tradicionals. Aquests recursos i la influencia de l’antropologia va ser recollida per autors contemporanis com els Situacionistes, els artistes conceptuals i els més actuals autors de la psicogeografia, per a mostrar al subjecte contemporani com a coautor implicat en la construcció del seu entorn.
El treball es vertebra al voltant d’un dels punts de trobada massiva de la ciutat, la xarxa de metro, el tren soterrani que congrega diàriament als habitants i els trasllada a través de la ciutat. Els alumnes s’han infiltrat en aquest no-lloc com a observadors participants, escoltant les converses esporàdiques entre els usuaris i enregistrant-les com a fragments de l’experiència col·lectiva de l’entorn. Aquestes frases, petits fragments de vida aïllats, és troben amb imatges de la superfície enregistrades de forma atzarosa i seguint el fil conductor del color de la línia de metro on han estat recollides, donant lloc a composicions videogràfiques de gran valor poètic.
Aquestes composicions es mostren en una pàgina web que recrea l’ambient i el mapa del Transport Metropolità de Barcelona.

Link al projecte

Link al DDD