Under Argos Vigilance

Art Contemporani del Grau de Comunicació Audiovisual

Under Argos Vigilance
Autors: Lorena Hueso Escobar, Laia Junquera Rovira, Andrea Luque Rodrigo, Iris Requena Anton, Alba Sosa Garcia, Cristina Villalobos Poyatos
Mitjans: Vídeo Interactiu
La promesa que il·luminà les propostes dels primers teòrics del ciberespai, d’una xarxa per a la comunicació massiva i descentralitzada que contribuís a l’alfabetització global i l’avenç igualitari de la humanitat, s’ha vist truncada per la centralització i progressiu control dels mitjans, exercit per les grans corporacions de la industria tecnològica. La internet de les coses, el processat de dades i la nostra creixent dependència dels serveis d’internet han dut a una situació de control i vigilància omnipresents en que les nostres accions son constantment seguides i processades per la xarxa. Nombrosos artistes com Rafael Lozano-Hemmer, Aissa Santiso, Dries Depoorter o Muntades, s’han fet ressò d’aquesta situació per cridar l’atenció sobre els perills que comporta, fixant-se en la pèrdua de privacitat, el buidat de sentit i la possible manipulació dels nostres actes quotidians o la progressiva homogeneïtzació de les nostres identitats.Les alumnes recorrent a la figura mítica del gegant Argos Panoptes, el servent vigilant d’Era amb centenars d’ulls i en eterna vigília, per crear un paral·lelisme entre aquest i les tecnologies digitals connectades en xarxa. Aquesta comparació pren la forma d’un vídeo en que se’ns mostren les accions quotidianes de la protagonista a través d’un seguit de càmeres de videovigilància. En aquest veiem com les accions de la protagonista son enregistrades des de que es desperta i a través de les seves interaccions amb les xarxes socials, els mitjans de comunicació i els serveis de la web geogràfica, fins que esdevé conscient d’aquest escrutini constant. El vídeo ofereix enllaços a obres d’artistes reconeguts que tracten les situacions quotidianes que ens va mostrant.


Link al projecte