PerformArt

Art Contemporani del Grau de Comunicació Audiovisual

PerformArt
Autors: Laia Aguilar, Oriol Aznar, Laura Borrás, Laura Dueñas, Carlota Sans, Antonio Soriano, Laura Pajuelo.
Mitjans: Collage i perfil d’Instagram

El projecte PerformArt es fixa en l’espai urbà, com a lloc per a la participació pública i política, i en la pràctica artística de la performance, com a ocupació esporàdica i col·lectiva de l’espai en que l’acció conjunta fa sorgir un nou sentit. D’aquesta manera els autors duen a terme una tasca de documentació, en que recullen manifestacions públiques entorn a problemàtiques contemporànies d’abast global. Entre aquestes, la crisis climàtica, el maltractament animal, el dret a l’habitatge, les crisis de refugiats, la violència de gènere i les reclamacions LGTBI, o les crisis produïdes al voltant de la pandèmia provocada pel COVID19. Els actes de protesta recollits tenen en comú que tots son manifestacions públiques en que es convida als vianants a participar d’escenificacions, actes teatralitats, en que es vol despertar consciencia sobre les problemàtiques tractades de forma activa. Per fer pales i contextualitzar aquests missatges, els alumnes han recorregut a un altre tècnica artística, el collage. Composant fragments d’aquestes manifestacions col·lectives amb fragments d’imatges d’actualitat, els collages ens remeten a les problemàtiques denunciades de forma contundent, contribuint a reforçar el missatge i enregistrar de forma efectiva la seva reivindicació. La documentació recopilada i els collages realitzats es mostren en un perfil d’Instagram creat per al projecte, aprofitant els recursos de publicació i difusió d’aquesta xarxa social per a documentar i difondre aquestes reivindicacions de forma efectiva.

Link al projecte

Materials al DDD