Si preguntéssim als alumnes de la facultat de Veterinària de Barcelona que ens diguessin el nom i les aportacions més importants d’algun veterinari català, quantes respostes obtindríem? Segurament, molt poques. Aquesta és la motivació d’aquest Treball de Fi de Grau: fer una recerca bibliogràfica sobre els professionals que van contribuir al naixement i desenvolupament de la veterinària catalana per, posteriorment, fer arribar als alumnes de veterinària la seva pròpia història.

A Catalunya, la professió veterinària com a tal no va aparèixer fins al s. XIX, ja que la primera Escola de Veterinària espanyola, la de Madrid, es va fundar a finals del s. XVIII. Per això, no va gaudir de massa prestigi professional fins ben entrat el s. XX. Tot i així, al llarg dels segles XIX i XX, ja hi van haver algunes figures que van destacar per les seves tasques com a veterinaris: des de bacteriòlegs a veterinaris de la producció animal, arribant als més contemporanis cirurgians i clínics de petits animals; de fundadors de revistes a impulsors d’institucions, fins als més perseverants impulsors d’una docència veterinària de qualitat. Una llarga llista de figures de la veterinària catalana que han fet molt més per la nostra professió del que som conscients.

Aquesta aproximació a la nostra història, a més, es vol donar a conèixer a través de la pròpia curiositat dels alumnes. Amb el suport de l’Associació Catalana d’Història de la Veterinària, les imatges i fitxes d’aquests personatges es trobaran repartides en les dotze sales d’estudi de la biblioteca de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.